در دنیای امروز، تحصیلکرده، شایسته و سختکوش بودن برای حصول اطمینان از موفقیت حرفه‌ای، پیشرفـــــت شغلی و رضایت شخصی کافی نیست. تخصص در حوزه حرفه شما ضروری اســت، اما کافی نیست.

140699 342 خبره‌شدن در مدیریت اســتراتژیک پروژه

تسلط بر تخصص خودتان دیگر کافی نیست، زیرا کارهای حساس و بحرانی نیازمند همکاری حول رشته‌های مختلف فنی، عناصر سازمانی و منافع سهامداری اســت.

 

به نقل دنیای اقتصاد، امروزه، همه ما به طریقی با پروژه‌ها سروکار داریم، حال یا به عنوان حامی مالی، اعضای تیم، مدیر پروژه یا ذی‌نفع.

 

عنوان شغلی شما ممکن اســت شامل مدیریت پروژه نباشد، اما با این حال مدیریت پروژه در تمام انواع کارهای تخصصی وجود دارد. بپسندیم یا نپسندیم، در دنیای امروز، تحصیلکرده، شایسته و سختکوش بودن برای حصول اطمینان از موفقیت حرفه‌ای، پیشرفـــــت شغلی و رضایت شخصی کافی نیست. تخصص در حوزه حرفه شما ضروری اســت، اما کافی نیست.

امروزه تمام کسانی که با دانش و اطلاعات سروکار دارند، باید چند مهارت داشته باشند و بتوانند به سرعت با ظهور فناوری‌های جدید خودشان را با آنها تطبیق دهند.

 

تسلط بر تخصص خودتان دیگر کافی نیست، زیرا کارهای حساس و بحرانی نیازمند همکاری حول رشته‌های مختلف فنی، عناصر سازمانی و منافع سهامداری اســت.

 

مهارت‌های مدیریت پروژه ارزشمند هستند، اما شما برای تسلط بر حوزه رقابتی امروز، باید اســتراتژیک باشید، مجموعه‌ای از مهارت‌ها را داشته باشید و برای مدیریت چالش‌های یک دنیای بسیار پیچیده، هدف و اراده داشته باشید.

 

منظور از مهارت‌های مدیریت پروژه صرفا اطلاع از شیوه ساختن نمودارهای میله‌ای بهتر و موارد مشابه نیست.

 

این قبیل ابزارهای مدیریتی، در عین اینکه حیاتی هستند، اما در صورت عدم اســتفاده از برخی از انواع فرآیندهای تفکر اســتراتژیک، برای کمک به شما در طراحی و توسعه پروژه‌های درست کافی نیستند.
 
چشم‌بندها را بردارید
یک داســتان چندصد ســاله درباره ۶ مرد نابینای هندوستانی وجود دارد که باید با لمس کردن اعضای مختلف بدن فیل می‌گفتند که فیل شبیه چیست.

 

این اســتعاره‌ای اســت برای چالش‌هایی که سازمان‌ها در پیوند دادن پروژه‌ها و قصد و هدف اســتراتژیک با آن مواجه می‌شوند.

 

وظایف تقسیم شدند و هر یک از ۶ مرد نابینا یکی از اعضای مختلف بدن فیل را لمس کرد.

 

اعضای تیم این پروژه همگی قصد و نیت خوبی داشتند و کارشان را طبق دستورالعمل‌های دریافتی انجام داده بودند، اما هیچ‌یک نتوانست کل فیل را درک کند.

 

امروزه، سازمان‌های خوش‌نیت در اغلب موارد در پروژه‌های بزرگ تقریبا همین کار را انجام می‌دهند. آنها بر حسب بخش‌های مجزا اندیشه می‌کنند، نه به صورت کل‌های به‌هم‌ پیوسته. هر یک از افراد تنها یک بخش را درک می‌کند و هیچ‌کس کل منطقی را درنمی‌یابد.

 

پس جای تعجب اســت که تمام پروژه‌ها موفق شوند! اما در واقع این قصور و کوتاهی مدیران پروژه‌ و اعضای تیم نیست. اساس ابهام و سردرگمی ممکن اســت در طول فرآیند برنامه‌ریزی اســتراتژیک یک سازمان ریشه دوانده باشد یا طی واگذاری ناشیانه هدف اســتراتژیک از سوی افرادی که فکر می‌کنند پروژه را به درستی درک کرده‌اند، به افرادی که آن را انجام می‌دهند، شکل گرفـــــته باشد.

 

مابقی چشم‌بندها ناشی از اســتفاده از ابزارهای نادرست یا کارکرد تکه‌تکه (به جای رویکرد تفکر سیستم‌ها) اســت. واضح اســت که با وجود این قبیل چشم‌بندها نابینا شدن ساده اســت. سازمان، پروژه یا فیل خود شما چیزی فراتر از صرفا مجموعه‌ای از بخش‌ها اســت.

 

هر یک از بخش‌ها عضوی از یک سیستم بزرگ‌تر هستند که تک تک بخش‌های آن باید به‌خوبی با هم کار کنند تا یک هدف بزرگ‌تر انجام شود. درک این هدف بزرگ‌تر و نیل به آن نیازمند ابزارهایی اســت که چشم‌بندها را از چشم ذهن ما بردارند.

 

چنین ابزارهایی برای اعضای تیم بینش‌هایی قوی و کافی فراهم می‌آورند تا ماهیت آنهایی را که سعی می‌کنند آن را مدیریت کنند، درک کرده و بفهمند که بخش مربوط به آنها چطور در یک بافت بزرگ‌تر قرار می‌گیرد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته خبره‌شدن در مدیریت اســتراتژیک پروژه اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما