دو دانشمند در پژوهشی جدید، به دیدگاه جدیدی در خصوص ماده‌ی تاریک و خاصیت ابرشارگی آن رسیده‌اند که می‌تواند رفـــــتارهای عجیب این ماده را توجیه کند.

گفته می‌شود ماده‌ی تاریک حدود ۸۵ نسبت از تمام جرم موجود در جهان هستی را تشکیل داده اســت و با این حال، فیزیکدانان هنوز هیچ ایده‌ی دقیقی در مورد ماهیت ماده‌ی تاریک ندارند.

اما اکنون به نظر می‌رسد که یک فرضیه‌ی جدید در مورد ماده‌ی تاریک، ما را یک گام به درک هویت دقیق آن نزدیک‌تر کند؛ زیرا فیزیکدانان در حال حاضر چنین گمان می‌کنند که ماده‌ی تاریک در تمام این مدتی که ما در پی آن بوده‌ایم، در حال تغییر بوده اســت. این تغییر می‌توانسته از ذرات شبح مانندی در بزرگ‌ترین ساختارهای جهان هستی تا حالت‌های عجیبی از مواد فراسیال در مقیاس‌های کوچک‌تر بوده باشد. این امکان هم وجود دارد که ما در آینده‌ی نزدیک بتوانیم ابزارهای لازم برای تأیید چنین پنداری را به دست آوریم.

مقاله‌ی مرتبط:

ماده‌ی تاریک یک ماده‌ی فرضی بود که برای نخستین بار، یک قرن پیش و برای توجیه کردن عدم تعادل آشکاری ارائه شد که میان مقادیر ماده‌ی موجود در جهان هستی با میزان گرانش نگه‌دارنده‌ی کهکشان‌ها در کنار هم وجود داشت.

ما نمی‌توانیم ماده‌ی تاریک را به‌طور مستقیم تشخیص دهیم؛ اما می‌توانیم تأثیر آن را بر تمامی پدیده‌های اطرافمان ببینیم. در واقع نحوه‌ی دوران کردن کهکشان‌ها و همچنین طریقه‌ی خمیده شدن نور در هنگام پیمایش آن در میان جهان هستی، نشان می‌دهد که مقدار ماده‌ و جرم موجود در آن نواحی بسیار بیشتر از آنی اســت که ما می‌توانیم در رؤیت‌های کنونی‌مان ببینیم.

اکنون دو فیزیکدان به‌تازگی این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند که ماده‌ی تاریک در تمام مدتی که ما به دنبالش بوده‌ایم، در حال تغییر در قوانین خود بوده اســت و شاید همین توجیه بتواند دلیلی برای گریزانی و دیرفهمی بیش از حد این ماده باشد. تیم تِیت، متخصص فیزیک ذرات از دانشگاه کالیفرنیا اروین که در این بررسی‌های اخیر نقشی ندارد، می‌گوید:

ایده‌ی شسته و رفـــــته‌ای اســت. شما به این نتیجه رسیده‌اید که باید دو نوع گوناگون از ماده‌ی تاریک داشته باشید که توسط یک اصل مشترک توضیح داده می‌شوند.

دیدگاه سنتی در مورد ماده‌ی تاریک این اســت که از ذراتی با سطوح برهم‌کنش پایین از قبیل اکسیون‌ها ساخته شده اســت و این ذرات به نحوی تحت تأثیر نیروی گرانش قرار می‌‌گیرند که ما می‌توانیم تأثیرات آن را در مقیاس‌ها بزرگ‌ هم ببینیم.

چنین فرم سردی از ماده‌ی تاریک می‌تواند برای پیش‌بینی چگونگی رفـــــتار خوشه‌های کهکشانی عظیم و ثقیل به کار رود و همچنین با چیزهایی که ما در مورد شبکه‌ی کیهانی می‌دانیم، کاملا سازگار اســت. دانشمندان پیشنهاد می‌کنند که تمامی کهکشان‌ها در قالب یک شبکه‌ی گسترده‌ی میان‌کهکشانی با همدیگر همبسته شده‌اند و همگی در کنار هم باعث تشکیل افروزه‌های نامرئی از ماده‌ی تاریک می‌شوند.

اما وقتی که ما در مقیاسی کوچک‌تر و روی کهکشان‌های منفرد و همچنین طریقه‌ی چرخش ستاره‌های آن‌ها پیرامون مرکز کهکشان‌ها دقیق‌تر می‌شویم، آنگاه متوجه می‌شویم که اصطلاحا یک جای کار می‌لنگد و ایرادی در کارمان وجود دارد. جاســتین خوری، فیزیکدان از دانشگاه پنسیلوانیا، در یک گفتگوی مطبوعاتی می‌گوید:

بیشتر جرم موجود در جهان هستی، ماده‌ی تاریک اســت و از محل‌هایی که بیشترین میزان ماده‌ی معمولی در آن‌ها قرار گرفـــــته، مجزا شده اســت. در مقیاسی به بزرگی یک شبکه‌ی کیهانی، چنین برداشتی کاملا با مشاهدات ما سازگار اســت. در مقیاس یک خوشه‌ی کهکشانی هم این نگرش به‌خوبی جواب می‌دهد. با این وجود در مقیاس کهکشان‌ها و داخل آن‌ها، این برداشت سازگار نیست.

4c604b4a 25a9 4eaa a3c0 648403964594 ارائه فرضیه‌ای جدید که رفـــــتارهای ماده تاریک را به خوبی توجیه می‌کند

خوری و همکارش، لاشا برژیانی که اکنون در دانشگاه پرینستون فعالیت دارد، پیشنهاد می‌کنند دلیل آنکه ما نمی‌توانیم رفـــــتار ماده‌ی تاریک را در هر دو مقیاس بزرگ و کوچک در جهان هستی با هم تطبیق دهیم، این اســت که ماده‌ی تاریک می‌تواند تغییر فُرم دهد.

ما ذرات سرد ماده‌ی تاریک را برای خوشه‌های عظیم کهکشانی در ذهن داریم؛ اما در مقیاس کهکشان منفرد، آن‌ها پیشنهاد می‌دهند که ماده‌ی تاریک وارد یک حالت فراسیال یا ابرشاره (Superfluid)‌ می‌شود.

ابرشاره به‌عنوان یک حالت سرد و چگال از ماده‌ی فشرده تعریف می‌شود که میزان گران‌روی و همسایش آن صفر اســت و می‌تواند گاهی اوقات به یک چگال بوز-انیشتین بدل شود؛ چیزی که از آن به‌عنوان حالت پنجم ماده یاد می‌کنند.

در کنار شگفتی ذاتی ابرشاره‌ها، یک امر عجیب دیگر هم در جریان اســت. واقعیت این اســت که ابرشاره‌ها نسبت به زمان‌ها گذشته بیشتر دیده می‌شوند و دسترسی به آن‌ها هم راحت‌تر اســت. در همین راســتا، پژوهشگران هفته‌ی گذشته اعلام کردند موفق به ایجاد نوعی نور شده‌اند که می‌تواند در دمای اتاق همانند مایعات عمل کند (چنین پدیده‌ای در واقع نوعی فراسیال اســت) و این اتفاق برای نخستین بار در دوران ما رخ افتاده اســت.

هر قدر که دانش ما از ابرشاره‌ها بیشتر می‌شود، به همان اندازه‌ فیزیکدانان تمایل بیشتری به داشتن این ایده پیدا می‌کنند که ابرشاره‌ها می‌توانند بسیار بیشتر و متداول‌تر از آن مقداری باشند که ما پیش‌تر تصور می‌کرده‌ایم. جنیفر اُولِت در توضیح خود برای مجله‌ی کوانتا می‌گوید:

به‌تازگی، فیزیکدانان بیشتری به نگرش مرتبط با احتمال تشکیل شدن حالت‌های فراسیالی به‌طور طبیعی در شرایط بحرانی فضا، تمایل نشان داده‌اند.

ابرشاره‌ها ممکن اســت درون ستاره‌های نوترونی وجود داشته باشند و برخی از پژوهشگران چنین می‌پندارند که خود فضا-زمان هم شاید یک ابرشاره‌ اســت. اگر به‌راســتی چنین باشد، پس چرا خود ماده‌ی تاریک هم نتواند (یا نباید) دارای یک حالت (فاز) ابرشاره‌ باشد؟

 ایده‌ی آن‌ها این اســت که هاله‌های ماده‌ی تاریکی که پیرامون کهکشان‌های منفرد وجود دارند، شرایط لازم برای شکل گرفـــــتن ابرشاره‌ را ایجاد می‌کنند. کشش گرانشی کهکشان به‌نوعی تضمین می‌کند که این پدیده به‌صورت چگال در هم فشرده شده اســت و از سویی هم سردی فضا باعث پایین نگه داشته شدن دما به مقدار مناسب می‌شود.

اکنون اندکی از مقیاس بزرگ‌تر نگاه می‌کنیم؛ در اینجا، کشش گرانشی یادشده برای تشکیل دادن حالتی از ابرشاره‌، بسیار ضعیف می‌شود.

کلید حل دردسر در این اســت که وجود ماده‌ی تاریک ابرشاره‌‌ای، می‌تواند رفـــــتار عجیب کهکشان‌های منفرد را به‌خوبی توضیح دهد؛ چیزی که گرانش به‌تنهایی قادر به انجامش نیست. ماده‌ی تاریک ابرشاره‌‌ای می‌تواند ایجادکننده‌ی نوعی نیروی ثانویه (که هنوز شناسایی هم نشده اســت) باشد که درون هاله‌های ماده‌ی تاریک پیرامون خود، همانند گرانش عمل می‌کند.

بر پایه‌ی توضیح اولت، هنگامی که شما یک میدان الکتریکی را آشفته می‌سازید، امواج رادیویی دریافت می‌کنید و هنگامی هم که یک میدان گرانشی را آشفته می‌کنید، امواج گرانشی به دست می‌آورید. اما هنگامی که یک ابرشاره‌ را آشفته می‌کنید چه می‌شود؟ پاسخ این اســت که شما فونون (امواج صوتی) به دست می‌آورید و همین نیروی افزوده می‌تواند در کنار گرانش کارکرد داشته باشد. خوری همچنین توضیح داده اســت:

چنین رویدادی خوب اســت، زیرا شما یک نیروی اضافه هم فراتر از گرانش دارید؛ اما این نیرو به‌طور ذاتی به ماده‌ی تاریک مرتبط اســت. در واقع احتمال می‌رود که وجود یک ویژگی خاص در ماده‌ی تاریک، باعث شکل گرفـــــتن این نیرو شده باشد.

البته باید تأکید کنیم که فرضیه‌ی اخیر باید فعلا بررسی شود. بنابراین هر آنچه در اینجا توضیح دادیم، در حال حاضر در محدوده‌ی فرضیات اســت و هیچ تئوری قطعی ارائه نشده اســت. اما نسخه‌ی اولیه‌ی پژوهش در این لینک قابل دسترسی اســت تا پژوهشگران مرتبط با آن حوزه بتوانند کار بیشتری روی آن صورت دهند.

یکی دیگر از نکات قابل توجهی که این نگرش باعث تأمل بیشتر روی آن می‌شود، مربوط به دینامیک نیوتونی اصلاح‌شده یا MOND اســت. این تئوری بیان می‌کند که ما برای به حساب آوردن برخی خاصیت‌های مشاهده‌شده در کهکشان‌ها، نیاز به ایجاد تغییر در قوانین نیوتون داریم. گروه پژوهشی در نشست مطبوعاتی خود اشاره کردند:

در کهکشان‌ها، حرکات فراسیالی از ماده‌ی تاریک وجود دارد و MOND هم در آن‌ها سازگار اســت. با این حال، در خوشه‌های کهکشانی، هیچ نوع حرکت ابرشاره‌‌ای وجود ندارد و بنابراین MOND در آن نواحی صادق نیست.

ما باید صبر کنیم تا ببینیم که سرانجام این فرضیه به کجا خواهد رسید؛ اما خوری و برژیانی باور دارند که به طریقه‌هایی واقعی و قابل آزمایش نزدیک شده‌اند که ما با اســتفاده از آن‌ها قادر خواهیم بود تا پیش‌بینی‌های این دانشمندان در خصوص ماده‌ی تاریک از نوع ابرشاره‌‌ای را تأیید کنیم.

اگر صحت پیش‌بینی‌های آن‌ها اثبات شود، در آن صورت می‌توان گفت ما پس از ســال‌ها توانسته‌ایم به یافته‌هایی برسیم که در گشایش گره از معمای جرم زیاد کیهانی کارساز بوده باشد.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته ارائه فرضیه‌ای جدید که رفـــــتارهای ماده تاریک را به خوبی توجیه می‌کند اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

323539 377 کمک ۱۰ میلیاردی دولت به فوتبال

سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش از رایزنی‌های انجام شده با دولت برای اختصاص ۱۰ میلیارد تومان به فدراسیون فوتبال جهت آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی خبر داد.

به نقل مهر، فوتبال همیشه در زمره فدراسیون هایی بوده که به واسطه موقعیتش و حساسیت بیشتری که نسبت به عملکرد ملی پوشان این رشته در میادین مختلف وجود دارد، بیشترین دریافتی را از وزارت ورزش داشته اســت. به خصوص امســال که رقابت های انتخابی جام جهانی و بعد از آن آماده سازی برای حضور در این رویداد در برنامه فدراسیون بود، وزارت ورزش بودجه قابل توجهی را به فوتبال اختصاص داد. 

گفته می شود سهم فدراسیون فوتبال از بودجه ســال ۹۶ وزارت ورزش، ۱۵ میلیارد تومان اســت که تا به امروز بخشی از آن همزمان با تخصیص بودجه به دیگر فدراسیون ها، در اختیار مدیران این رشته قرار داده شده اســت. اما با توجه به صعود تیم ملی به جام جهانی که خیلی هم مقتدرانه انجام شد و همین مسئله انتظارات را بابت عملکرد این تیم بالاتر برده اســت، سوالات زیادی مطرح اســت پیرامون مسائل مالی و اینکه «فدراسیون فوتبال به خاطر تیم ملی و آماده سازی آن برای جام جهانی از چه حمایت های مالی ویژه ای برخوردار خواهد شد؟» و اینکه «آیا وزارت ورزش با توجه به حساسیت ماه های پیش روی فوتبال، به لحاظ مالی و به خصوص در بحث تیم ملی و حقوق کی طریقه، کمکی به فدراسیون خواهد داشت؟»

این پرسشی بود که سید علی جناب آقازاده، سرپرست معاونت مالی وزارت ورزش برای پاسخ به آن از رایزنی های انجام شده برای حمایت مالی ویژه دولت خبر داد. وی همچنین ضمن تشکر از  همه مدیران فدراسیون، اعضای کادر فنی و ملی پوشان که با همت و درایت این صعود را موجب شدند و اینکه وزیر ورزش هم در مدت زمان کم حضورش در راس ورزش،  آرامش مناسب و سازنده ای را در بدنه ورزش ایجاد کرده، تاکید کرد که «در رابطه با قرارداد کی طریقه و حق و حقوق آن، هیچ مسئولیتی متوجه وزارتخانه نیست.»

برای فوتبال برنامه ای ندارید؟ قرار نیست به خاطر صعود تیم ملی به جام جهانی، کمک مالی ویژه ای به این فدراسیون شود؟

فدراسیون فوتبال بابت حضور در ترکیب تیم های حاضر در جام جهانی، مبلغی را از فیفا دریافت می کند که قابل توجه هم اســت. مدیریت فدراسیون باید برای اســتفاده از این رقم مدیریت لازم را داشته باشد تا از آن بتواند به خصوص برای آماده سازی تیم ملی به بهترین شکل اســتفاده کند. 

به هر حال تیم ملی به عنوان دومین تیم صعود کرد و از حالا باید تدارکات لازم در نظر گرفـــــته شود تا تیم ملی با آمادگی بالا در مسابقات شرکت کند. برای این منظور باید به هزینه ها توجه زیادی داشت و به گونه ای مدیریت شود که تا یک ســال آینده و تا پیش از حضور درجام جهانی، بتوان تمام برنامه های لازم را اجرا کرد. وزارت ورزش هم به نوبه خود کمک لازم را در این زمینه خواهد داشت. 

یعنی قرار اســت وزارت ورزش حمایت مالی ویژه ای از فدراسیون فوتبال بابت آماده سازی تیم ملی برای جام جهانی داشته باشد؟

وزارت ورزش برای ســال۹۶ و با توجه به حساسیت رقابت های انتخابی جام جهانی، بودجه فدراسیون فوتبال را نسبت به ســال گذشته خیلی بیشتر بالا برد. فدراسیون فوتبال تا به امروز همچون فدراسیون های دیگر، طی دو مرحله از محل بودجه ســال ۹۶ بودجه دریافت کرده اســت. 

مجموع بودجه ای که طی این دو مرحله در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشته شده، ۵/۵ میلیارد تومان شده اســت که سه برابر بودجه تخصیصی به فوتبال در مدت زمان مشابه ســال قبل می شود. فوتبال ســال گذشته در دو ماه نخست ســال یک و نیم میلیارد دریافت کرده بود. همین مسئله عزم جدی وزارت ورزش را برای حمایت از فوتبال نشان می دهد. 

به جز این، بودجه جداگانه ای ویژه تیم ملی و آماده سازی حضور در جام جهانی در اختیار فدراسیون فوتبال گذاشته نمی شود؟

قطعا وزارت ورزش تا پایان ســال، خیلی بیشتر از بودجه ای که در دو ماه نخست به فدراسیون فوتبال اختصاص داده، در اختیار این فدراسیون خواهد گذاشت. به دنبال این هستیم تا بهترین شرایط برای آماده سازی ملی پوشان مهیا شود تا زمینه صعود از مرحله مقدماتی فراهم شود. 

فدراسیون در این زمینه باید به فراهم کردن زمینه برگزاری اردو و دیدارهای تدارکاتی، پرداخت پاداش ملی پوشان و اعضای کادر فنی و همچنین حقوق معوقه احتمالی آنها توجه داشته باشد تا مجموعه تیم با بهترین شرایط روحی عازم مسابقات شود. وزارت ورزش هم رایزنی هایی را انجام داده تا بتواند از دولت کمک مالی ویژه ای برای تیم ملی بگیرد.

بیشتر توضیح می‌دهید که این رایزنی‌ها تا چه مرحله‌ای پیش رفـــــته و قرار اســت چه میزان بودجه در اختیار فدراسیون فوتبال قرار بگیرد؟

با سازمان برنامه‌ریزی و بودجه رایزنی کرده‌ایم و قول‌های اولیه را از جناب جناب جهانگیری گرفـــــته‌ایم تا ۱۰ میلیارد تومان به عنوان کمک مالی و ویژه دولت به تیم ملی فوتبال در اختیار فدراسیون قرار بگیرد. موافقت‌های اولیه انجام شده اســت اما وزارت ورزش همچنان پیگیر موضوع اســت. این رقم جدا از بودجه مصوب ســالیانه اســت که در قالب بودجه ســال ۹۶ و در مراحل مختلف در اختیار فدراسیون فوتبال قرار خواهد گرفـــــت.

قرارداد فدراسیون فوتبال با کارلوس کی طریقه تا پایان جام جهانی اســت. در این مدت و در صورت لزوم، وزارت ورزش ورودی هم به این موضوع خواهد داشت؟

تأمین هزینه‌ لازم برای حق و حقوق سرمربیان تیم‌ها و از جمله کارلوس کی‌طریقه در حوزه وظایف وزارت ورزش نیست. ما مسئولیتی در این زمینه نداریم، مسئولان فدراسیون خود موظف به تأمین هزینه‌های لازم برای قرارداد مربی‌شان هستند. 

ما بنا به وظیفه‌ای که برای حمایت از فدراسیون‌ها بخصوص در آستانه مسابقات حیاتی داریم، بودجه آنها را افزایش داده و رایزنی‌های لازم را برای حمایت ویژه دولت انجام می‌دهیم؛ این دو اقدام در رابطه با فدراسیون فوتبال انجام شده اســت. حال تصمیم‌گیری برای چگونگی اســتفاده از این مبالغ بر عهده خود مسئولان فدراسیون اســت. آنها هر طور که خواســتند می‌توانند از این بودجه اســتفاده کنند و در صورت نیاز بخشی از آن هم صرف تعهد به قرارداد کی‌طریقه کنند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته کمک ۱۰ میلیاردی دولت به فوتبال اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

711845 342 طرز تهیه سوپ تمبر هندی

زمان آماده سازی: ۳۰ دقیقه

زمان پخت: ۶۰ دقیقه

مواد مورد نیاز برای ۴ نفر :

گشنیز (ساطوری خرد‌شده)  یک دوم پیمانه
 نعنا تازه (ساطوری‌ خردشده) یک دوم پیمانه
 پیاز (نگینی‌ خرد‌شده)۱ عدد 
 سیر (له شده) ۲ حبه
موز سبز (خردشده)۲ عدد
فلفل ‌چیلی (خرد‌شده)۱ عدد
پودر‌ زیره‌ سبز۱ قاشق سوپخوری
پودر‌ دانه‌ گشنیز۲ قاشق سوپخوری
آرد۱ قاشق سوپخوری
آب گوشت۲/۵ پیمانه
عصاره تمبر‌هندییک چهارم پیمانه
شیر‌ نارگیلیک و یک چهارم پیمانه
نمک و فلفلبه میزان لازم
روغن‌ کنجدیک سوم پیمانه

 طرز تهیه سوپ تمبر هندی :

روغن کنجد (یا روغن مایع) را درون تابه‌ای ریخته و روی حرارت قرار دهید تا گرم شود. بعد پیاز را به آن افزوده و کمی تفت دهید تا سبک شود.

سیر، نیمی از فلفل ‌چیلی، پودر زیره ‌سبز و پودر دانه‌ گشنیز را به مواد افزوده، سپس آن را کمی تفت دهید. بعد آرد را به آن افزوده و کمی دیگر تفت دهید.

موز، آب گوشت (یا آب مرغ)، تمبر‌هندی (از قبل داخل کاسه‌ای با مقداری آب ولرم خیس‌ و از صافی ردشده) و شیر‌ نارگیل را به مواد افزوده و بگذارید تا به جوش آید. سپس در تابه را بگذارید تا موز نرم شود.

مواد را داخل دستگاه غذاساز ریخته و پوره کنید، بعد نمک و فلفل آن را اندازه کرده و دوباره روی حرارت بگذارید تا با حرارت کم جا بیفتد. سپس بقیه فلفل‌چیلی را به آن اضافه کرده و از روی حرارت بردارید.

قبل از سرو گشنیز و نعنا را به سوپ افزوده و نوش جان کنید.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته طرز تهیه سوپ تمبر هندی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات پردازنده‌های گرافیکی Vega 56 و Vega 64 که قرار اســت در آی‌مک پرو اپل اســتفاده شوند، از طریق آپدیت درایور لینوکس AMD به بیرون درز کرد.

مقاله‌های مرتبط:

آپدیت جدید درایور لینوکس کارت‌های گرافیک AMD، مشخصات پردازنده‌های گرافیکی وگا ۵۶ و وگا ۶۴ را که قرار اســت در آی‌مک پروهای جدید اپل اســتفاده شوند، فاش کرده اســت.

بنا به اطلاعات به‌دست‌آمده از درایور AMD، وگا پرو ۵۶ از ۵۶ واحد محاسبه، ۳۵۸۶ پردازنده‌ی اســتریم و ۸ گیگابایت حافظه‌ی گرافیکی از نوع HBM2 اســتفاده می‌کند و پهنای باند آن برابر با ۴۰۰ گیگابایت بر ثانیه خواهد بود. درحالی‌که قدرت انجام محاسبات ممیز شناور تک‌دقتی (FP32) این پردازنده برابر با ۱۱ ترافلاپ (نزدیک به قدرت کارت انویدیا GTX 1080ti) اســت، قدرت انجام محاسبات ۱۶ بیت نیم‌دقتی (FP16) پردازنده‌ی گرافیکی جدید AMD (که برای انجام کارهایی چون پردازش عــکــس هـا، رندر سه‌بعدی و هوش مصنوعی اســتفاده می‌شود) در حالت پیک به ۲۲ ترافلاپ می‌رسد.

3c2d2721 a069 46bf 8566 c39d912b230e مشخصات دقیق پردازنده های گرافیکی آی مک پرو فاش شد

نسخه‌ی دیگر پردازنده‌های گرافیکی AMD که قرار اســت در آی‌مک پرو اســتفاده شود، وگا پرو ۶۴ نام دارد. این GPU دارای ۶۴ واحد محاسبه، ۴۰۹۶ پردازنده‌ی اســتریم و ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی گرافیکی از نوع HBM2 اســت؛ اما پهنای باند آن هنوز مشخص نیست. اطلاعات درزکرده حکایت از آن دارند که وگا پرو ۶۴ ، قدرتی برابر با ۱۳ ترافلاپ در محاسبات FP32 و ۲۵ ترافلاپ در محاسبات FP16 در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

عملکرد FP16 دو برابری کارت‌های جدید AMD درحالی اســت که عملکرد FP16 کارت‌های جدید انویدیا در اکثر موارد به عملکرد FP32 آن نمی‌رسد یا عملکرد مشابهی با آن دارد. برای مثال جالب اســت بدانید عملکرد FP16 کارت GTX 1080ti کمتر از یک ترافلاپ اســت. البته بخش عمده‌ای از کاربردهای مورد نیاز اکثر کاربران (مانند بار پردازشی بازی‌های ویدئویی که به محاسبات سنگین هندسی نیاز دارد) همچنان بستگی بالایی به عملکرد FP32 کارت دارند.

اینکه افزایش قدرت محاسبات FP16 چقدر برای کاربران عادی تأثیرگذار خواهد بود، هنوز مشخص نیست؛ اما کسانی که از گرافیک جدید AMD برای مقاصدی چون هوش مصنوعی و ویرایش عــکــس هـا اســتفاده می‌کنند، قطعا متوجه افزایش چندبرابری عملکرد گرافیکی دستگاه خواهند شد.

ab49b809 4f39 47dc 93c6 4ed8b60c583e مشخصات دقیق پردازنده های گرافیکی آی مک پرو فاش شد

درحال‌حاضر تنها کارتی که از چیپ‌ست‌های Vega Pro 56 و Vega Pro 64 اســتفاده می‌کند، Radeon RX Vega Frontier edition اســت که AMD آن را به‌تازگی معرفی کرده اســت. هنوز اطلاعات بسیار کمی از این کارت بالارده و کارت‌های سری گیمینگ وگا در دسترس اســت و مشخص نیست که آیا AMD درایور این کارت‌ها را برای macOS نیز عرضه خواهد کرد یا خیر. پیش‌فطریقه کارت‌های فرانتیر ادیشن RX Vega با قیمت ۱۲۰۰ دلار برای نسخه‌ی مجهز به خنک‌کننده‌ی هوایی و ۱۸۰۰ دلار برای نسخه‌ی خنک‌کننده‌ی مایع، از همین حالا شروع شده اســت. این کارت‌ها برای اســتفاده در ورک‌اســتیشن‌ها طراحی شده‌اند و تا یک هفته‌ی دیگر به بازار عرضه خواهند شد.

انتظار می‌رود در جریان کنفرانس ســالانه‌ی SIGGRAPH که ماه آینده با محوریت پردازنده‌های گرافیکی در لس آنجلس برگزار می‌شود، اطلاعات بیشتری از کارت‌های جدید AMD، مخصوصا سری گیمینگ وگا منتشر شود.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته مشخصات دقیق پردازنده های گرافیکی آی مک پرو فاش شد اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

1288984 120 مدرکی دال بر لو رفـــــتن سوالات امتحانی وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با بیان اینکه امروز با مسئولان وزارت آموزش وپرورش جلسه داریم گفت: مدرکی و سندی که دال بر لو رفـــــتن سوالات امتحانی باشد به دست ما نرسیده اســت.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته مدرکی دال بر لو رفـــــتن سوالات امتحانی وجود ندارد اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

ماجرای رفـــــتار توهین‌آمیز بهناز جعفری با خبرنگاران در نشست سریال «زیر پای مادر» اتفاقات دیگری را نیز به همراه داشت، از جمله واکنش رامبد جوان که موجب ناراحتی دوباره اهالی رسانه و البته صفر کشکولی شد.

با درنظرگرفـــــتن بیماری خانوم بازیگر و شرایط روحی او منصفانه‌تر رفـــــتار کرد و سروصدای الکی راه نینداخت.

به نقل روزنامه شرق، ماجرای رفـــــتار توهین‌آمیز بهناز جعفری با خبرنگاران در نشست سریال «زیر پای مادر» اتفاقات دیگری را نیز به همراه داشت، از جمله واکنش رامبد جوان که موجب ناراحتی دوباره اهالی رسانه و البته صفر کشکولی شد. جواد طوسی رئیس انجمن منتقدان در یادداشتی به این دو بازیگر انتقاد کرده، او رفـــــتار بهناز جعفری را طنازی لوس علیه خبرنگاران دانسته و از سوی دیگر پرسیده اســت آیا باید واکنش جوان (مجری برنامه‌ای با شعار «ما خیلی خوشحالیم») را واکنش صنفی «باحال» قلمداد کرد؟

 
137725 614 انتقاد جواد طوسی از بهناز جعفری و رامبد جوان 

ویدیوی توهین بهناز جعفری به خبرنگاران در نشست سریال «زیر پای مادر» در روزهای اخیر بارها در شبکه‌های اجتماعی دیده شده و واکنش‌های مختلفی را نیز در پی داشته اســت که یکی از آن‌ها حمایت رامبد جوان مجری برنامه «خندوانه» از این اتفاق بوده اســت. جواد طوسی رئیس انجمن منتقدان در یادداشتی ، این اتفاق و واکنش جوان را مورد انتقاد قرار داده اســت.
 
او در ابتدای این یادداشت به خاطره‌ای اشاره می‌کند و می‌نویسد: «باز تاریخ به شکل بدش تکرار شد. قبل از انقلاب خبرنگار یک مجله هفتگی پرتیراژ، از بازیگر محبوب و مستعد آن دوران در شمال سیلی خورد و کار به شکایت در دادسرا کشید و با عذرخواهی بازیگر، قضیه ختم‌به‌خیر شد، اما به‌هرحال این نحوه برخورد غیراخلاقی بازیگر فیلم‌های «قیصر»، «گوزن‌ها» و «تنگسیر»، در نزد طرفدارانش ذهنیت منفی به‌جا گذاشت.»
 
و در ادامه با اشاره به این‌که امروز در این جامعه متکثر که خبرنگار و خبرنگاری تعریف دیگری پیدا کرده و ظرفیت بازیگران و سوژه‌های هنری ‌باید زیاد باشد، درباره اتفاقی که در نشست خبری سریال بهرنگ توفیقی افتاد می‌نویسد: «خانوم بازیگر نه‌چندان‌مطرحی در نشست رسانه‌ای یک مجموعه تلویزیونی از کوره درمی‌رود و حرف‌های پرت‌ و نامربوطی به یک خبرنگار جوان می‌زند و در ادامه بدون توجیه قابل‌قبول به منتقدان هم گیر می‌دهد. خب از یک زاویه می‌توان موضوع را جدی گرفـــــت و در برابرش واکنش صنفی نشان داد تا به اسم «انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی» دل بخشی از همکاران و هم‌صنفان خنک شود و به این شیوه مرضیه رفع مسئولیت نیز صورت گیرد.»
 
او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر می‌توان با درنظرگرفـــــتن بیماری خانوم بازیگر و شرایط روحی او منصفانه‌تر رفـــــتار کرد و سروصدای الکی راه نینداخت. البته در حالت اخیر با توجه به فضای نامتعادل موجود حتما از جانب اهالی مطبوعات و رسانه متهم به محافظه‌کاری می‌شوی و عده‌ای خواهند گفت که وظیفه انجمن منتقدان در این‌گونه مواقع در برخورد با چنین هتاکی‌هایی چیست؟»
 
طوسی همچنین واکنش تندی به اظهارات رامبد جوان درباره این ماجرا نشان می‌دهد: «دراین‌میان، معلوم نیست مجری خیلی باحال آن برنامه تلویزیونی که دارد با شعار «ما خیلی خوشحالیم» پولش را درمی‌آورد و در کانون فقر و دردسرات اقتصادی وانمود می‌کند «خنده بر هر درد بی‌درمان دواســت»، چه می‌گوید و حرف حسابش چیست؟ جانبداری از بازیگر خاطی که حیاتیان یکی از برنامه‌هایش بوده و طنازی لوس علیه خبرنگاران را باید نوعی حمایت صنفی باحال بدانیم؟!»

 

137726 219 انتقاد جواد طوسی از بهناز جعفری و رامبد جوان

 
و در پایان این‌طور نتیجه می‌گیرد: «در نگاهی واقع‌بینانه، بازیگر عصبی و غیرقابل‌پیش‌بینی موصوف، نیازی به ترحم ندارد، اما اگر واقعا به لحاظ وضعیت خاص خود یک‌باره از کوره درمی‌رود و هرچه دل تنگش می‌خواهد نثار طرف مقابل می‌کند، خب بدیهی‌ترین شیوه عقلانی این اســت که این خانوم محترم را برای این‌گونه نشست‌های عمومی و رسانه‌ای دعوت نکنیم، اما ظاهرا رسانه و ژورنالیسم رسانه‌ای نیز در این آشفته‌بازار سوراخ دعا را گم کرده و برای گرم‌کردن تنور یک سریال در ماه مبارک رمضان، حاضر اســت نویسنده فیلم‌نامه را بی‌خیال شود، ولی این خانوم که شرایط روحی و گفتاری متنوع و ناهنجار خودشان را دارند و با تأخیر طولانی در آن نشست تشریف می‌آورند، حتما باید در آن میزانسن قرار گیرد و میان‌دار مجلس باشد. خلاصه که هنگامه غریبی اســت.»

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته انتقاد جواد طوسی از بهناز جعفری و رامبد جوان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

اســتارتاپ یا اســتارت‌آپ یک سرمایه‌گذاری به شکل کارآفرینی اســت که طی آن یک شرکت نوپا ایده‌ی جدیدی برای کسب‌و‌کار ارائه می‌دهد. طبق تعریف اســتیو بلنک، پروفسور دانشگاه اســتنفورد، اســتارتاپ یک سازمان اســت که برای پیدا کردن یک مدل کسب‌و‌کار تکرارپذیر و مقیاس‌پذیر راه‌اندازی می‌شود. البته اختلاف ‌بر سر تعریف اســتارتاپ زیاد اســت؛ اما نکته‌ی مشترک در همه‌ی آن‌ها این اســت که بر اساس یک ایده‌ی خلاقانه و جدید فعالیت آن‌ها آغاز می‌شود. این ایده‌ها بازار نیازمندی‌ها را هدف قرار می‌دهند و با ارائه‌ی یک محصول یا خدمات جدید و اســتفاده از تکنولوژی، خیلی سریع رشد پیدا می‌کنند.

از آنجایی که هدف از راه‌اندازی یک اســتارتاپ پیدا کردن مدل کسب‌و‌کار اســت ؛ عمر آن نمی‌تواند طولانی باشد و معمولا بعد از گذشت چند ســال به موفقیت می‌رسد یا بودجه‌ی آن تمام می‌شود و شکست می‌خورد. اســتارتاپ‌ها برای شروع فعالیت خود لزوما نیازی به ثبت شدن شرکت ندارند و از هرجا و با هر تعداد بنیان‌گذار می‌توانند فعالیت خودشان را آغاز کنند. بودجه‌ی راه‌اندازی اســتارتاپ‌های معمولا کم اســت؛ اما اگر ایده‌ی خوبی داشته باشند خیلی زود می‌توانند مورد حمایت سرمایه‌گذاران قرار بگیرند.

اصطلاحات رایج در اســتارتاپ

افرادی که با اســتارتاپ‌ها درگیر هستند معمولا از اصطلاحات خاصی برای بیان مقاصد خود اســتفاده می‌کنند. در ادامه به معرفی چند نمونه از این اصطلاحات می‌پردازیم.

a2b0e98a bb01 452e 9fcd 477b5c57df2b اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

Lean Startup

متودولوژی لین اســتارتاپ (Lean Startup) یا نوپای ناب به شما یاد می‌دهد که چگونه یک اســتارتاپ را هدایت کنید، چه موقع آن را تغییر دهید و از چه راه‌هایی برای رشد آن اســتفاده کنید. لین اســتارتاپ یک رویکرد علمی برای ساختن و مدیریت کردن اســتارتاپ‌ به شما می‌دهد و کمک می‌کند که محصول خودتان را سریع‌تر به دست مشتری برسانید. بسیاری از اســتارتاپ‌ها با ایده‌ی ساختن محصول مورد نیاز مردم راه‌اندازی می‌شوند. آن‌ها ماه‌ها و حتی ســال‌ها زمان صرف می‌کنند که محصول خود را به بهترین نحو شکل دهند بدون اینکه آن را به مشتری نشان بدهند. همین موضوع باعث شکست خوردن بسیاری از آن‌ها می‌شود. زیرا آن‌ها با مشتری‌ها صحبت نمی‌کنند و در مورد محصولات خود از آن‌ها بازخورد نمی‌گیرند. زمانی که مشتری‌ها نتوانند با یک اســتارتاپ ارتباط برقرار کنند، به ایده‌ی آن اهمیتی نمی‌دهند و درنتیجه اســتارتاپ شکست می‌خورد.

Unicorn Startup

اســتارتاپ تک شاخ یا یونیکورن اســتارتاپ (Unicorn Startup) به اســتارتاپ‌هایی گفته می‌شود که رشد سریعی دارند و به ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار می‌رسند. این لغت اولین بار در ســال ۲۰۱۳ توسط سرمایه‌گذاری به نام آیلین لی ارائه شد و او از میان حیوانات افسانه‌ای، تک شاخ را به‌عنوان نماد این مدل اســتارتاپ‌ انتخاب کرد. ازجمله بزرگ‌ترین اســتارتاپ‌هایی که در این دسته جا می‌گیرند می‌توان به Uber ،Xiaomi ،Airbnb ،Dropbox و Pinterest اشاره کرد.

بنیان‌گذار اســتارتاپ (Founder)

به شخصی که اســتارتاپ را راه‌اندازی می‌کند بنیان‌گذار گفته می‌شود. این اشخاص معمولا علاقه‌ای به کار کردن برای دیگران ندارند و باور دارند که می‌توانند با تلاش‌های بی‌وقفه‌ی خود دنیا را تغییر دهند. این افراد می‌توانند با تعدادی از دوستان خود در این راه شریک شوند و وظایف سنگین را بین خودشان تقسیم کنند. راه‌اندازی یک اســتارتاپ به هیچ عنوان کار راحتی نیست و در طی آن، به بنیان‌گذاران آن فشار زیادی وارد خواهد شد. اما اگر فعالیته‌های آن‌ها موفقیت‌آمیز باشد، نتیجه‌ی آن هم از نظر احساسی و هم از نظر مالی بسیار خوب خواهد بود.

شتاب‌دهنده‌ی اســتارتاپ (Startup Accelerators)

شتاب‌دهنده‌ها شرکت‌هایی هستند که روی اســتارتاپ‌هایی با ایده‌های جالب و البته کاربردی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این شرکت‌ها نسبتی از مالکیت اســتارتاپ را می‌گیرند؛ اما در عوض خدماتی مانند آموزش توسط مربی‌ها و آشنا کردن آن‌ها با سرمایه‌گذاران و متخصصان آن رشته را برایشان فراهم می‌کنند. درواقع این شرکت‌ها شانس موفقیت اســتارتاپ‌ها و پیدا کردن سرمایه‌ی بالقوه برای فعالیت‌هایشان را بالا می‌برند.

17798a9b dbfe 4567 82ce f5aae1dcdb2b اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

اســتارتاپ ویکند (Startup Weekend)

اســتارتاپ ویکند یک رویداد آموزشی-تجربی ۵۴ ساعته اســت که معمولا در آخر هفته برگزار می‌شود. در این رویداد افراد مختلفی مانند علاقه‌مندان به اســتارتاپ، توسعه‌دهندگان، برنامه‌نویسان، مدیران کسب‌و‌کارها، بازاریاب‌ها و طراحان گرافیک حضور دارند. ایده‌ها در این رویداد مطرح می‌شوند و افراد گروه تشکیل می‌دهند تا طرح اولیه یا دموی ایده‌ی خود را پیاده‌سازی کنند.

اســتارتاپ گرایند (Startup Grind)

اســتارتاپ گرایند یک برنامه‌ی جهانی اســت که در آن از کارآفرینان موفق دعوت می‌شود تا داســتان موفقیت‌ و چالش‌های اســتارتاپ خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. افراد می‌توانند در این برنامه با پروژه‌های یکدیگر آشنا شوند و از تجربیات هم اســتفاده کنند.

تجارت B2B

این اصطلاح کوتاه شده‌ی عبارت Business to Business اســت و به کسب‌و‌کاری گفته می‌شود که محصولات و خدمات خود را به یک کسب‌و‌کار دیگر ارائه می‌دهد. این نوع تجارت در مقابل تجارت بی تو سی (B2C) قرار دارد.

تجارت B2C

تجارت B2C مخفف عبارت Business to customers اســت و به کسب‌و‌کارهایی گفته می‌شود که محصولات و خدمات خود را به مشتری‌های عرضه می‌کنند.

تجارت C2C

نوعی از سرویس اســت که کاربران با اســتفاده از آن، خدمات و کالاهای خود را به دیگر کاربران عرضه می‌کنند. وب‌سایت‌ها و سرویس‌های خرید و فطریقه اجناس دست دوم، از نمونه‌های تجارت Customer to Customer هستند.

سرمایه‌ی بذری (Seed Funding)

همان‌طور که یک گیاه از یک بذر شروع به رشد می‌کند، یک اســتارتاپ نیز از یک سرمایه‌ی اولیه شروع می‌شود. به سرمایه‌ای که در مرحله‌ی اولیه راه‌اندازی اســتارتاپ در اختیارش قرار می‌گیرد، سرمایه‌ی بذری گفته می‌شود.

8371c7d4 2441 4a5f 90ad 2c77b4a7a9b6 اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

واگذاری (Vesting)

به نوعی تخصیص سهامی گفته می‌شود که طی آن بعد از گذشت مدت زمانی، مقدار سهم تعیین‌شده به کارمندان داده می‌شود. به‌عنوان مثال اگر به یک کارمند ۲۰۰ سهام طی ۱۰ ســال داده شود، یعنی بعد از گذشت هر ســال ۲۰ سهم به او اختصاص پیدا می‌کند. این کار به کارمندان انگیزه می‌دهد که عملکرد خوبی داشته باشند و برای مدت زمان زیادی در شرکت کار کنند.

بنچمارک (Benchmark)

به فرآیندی گفته می‌شود که یک اســتارتاپ برای اندازه‌گیری موفقیت فعلی خود از آن اســتفاده می‌کند. سرمایه‌گذاران میزان موفقت اســتارتاپ‌ها را بر اساس بنچمارک‌ها می‌سنجند. به‌عنوان مثال وقتی می‌گوییم شرکت A به بنچمارک درآمد X در طی ۲ ســال رسیده اســت یعنی این اســتارتاپ توانسته اســت طی ۲ ســال میزان فطریقه خود را به X برساند.

بوت‌اســترپ (Bootstrapped)

زمانی که گفته می‌شود یک شرکت بوت‌اســترپ اســت، یعنی بودجه‌ی آن توسط خود کارآفرین یا بودجه‌ی خود شرکت تأمین شده اســت.

وام موقت (Bridge loan)

این نوع وام به Swing loan نیز معروف اســت و به مساعده‌هایی گفته می‌شود که بر اساس میزان درآمد به یک شخص داده می‌شود و فاصله‌ی بین درآمدهای عمده‌ را پر می‌کند.

c9d76c0b 6ae1 44d1 8071 19a104b75396 اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

فطریقه (Buyout)

یک اســتراتژی معمول برای خروج اســت که طی آن سهام شرکت به فطریقه می‌رسد و به خریداران آن اجازه‌ی کنترل شرکت داده می‌شود.

سرمایه (Capital)

به دارایی‌های مالی گفته می‌شود که در حال حاضر برای اســتفاده در دسترس هستند. کارآفرینان از سرمایه برای آغاز اســتارتاپ اســتفاده می‌کنند و مقدار آن را افزایش می‌دهند تا به رشد اســتارتاپ کمک کنند.

دو دلیجنس (Due diligence)

به ارزیابی و تحلیل سرمایه‌گذاران از وضعیت و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری گفته می‌شود. این ارزیابی می‌تواند شامل بررسی سوابق مالی و اندازه‌گیری ROI باشد.

بازده سرمایه‌گذاری یا بازگشت سرمایه (ROI)

همان‌طور که از نامش پیدا اســت، برگشت سرمایه را مورد بررسی قرار می‌دهد. درواقع به پولی گفته می‌شود که به یک سرمایه‌گذار به‌عنوان نسبتی از سرمایه‌‌گذاری خود در اســتارتاپ برگشت داده می‌شود. به‌عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار مبلغ ۲ میلیون دلار برای خرید ۲۰ نسبت سهام یک شرکت خرج کند و شرکت با مبلغ ۴۰ میلیون دلار به فطریقه برسد، این یعنی آن سرمایه‌گذار مبلغ ۸ میلیون دلار از فطریقه شرکت دریافت خواهد کرد.

c81d20bd 5897 4c87 bb0f 7163a7c15979 اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

خروج (Exit)

برخی بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران اســتارتاپ این‌گونه پولدار می‌شوند؛ Exit به متدی گفته می‌شود که یک سرمایه‌گذار و یک کارآفرین سرمایه‌ی خودشان را از شرکت خارج می‌کنند. خروج معمولا در زمان IPO و M&A اتفاق می‌افتد.

آی‌پی‌او (IPO)

زمانی اســت که یک اســتارتاپ سهام خودش را در یک فراخوان بورس برای فطریقه به مردم پیشنهاد می‌دهد. در این حالت یک شرکت خصوصی تبدیل به سهامی عام می‌شود و دیگر یک اســتارتاپ نیست.

 مالکیت و ادغام (Merge & Acquisition)

زمانی اســت که اســتارتاپ توسط یک شرکت بزرگ‌تر خریداری یا با آن ادغام می‌شود. این اتفاق به صورت دوستانه (همراه با توافقنامه) یا خصمانه (بدون توافقنامه) صورت می‌گیرد.

توافقنامه عدم ‌افشاگری (NDA)

NDA مخفف عبارت Non-disclosure agreement اســت و به توافقنامه‌ای گفته می‌شود که طی آن هر ۲ طرف از اطلاعات حساس و محرمانه مانند اسرار تجارت محافظت می‌کنند و آن را با شخص سوم به اشتراک نمی‌گذارند.

30e2c020 e296 4789 aa42 dea2732bee71 اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

پیوت (Pivot)

زمانی اســت که اســتارتاپ جهت اســتراتژی‌های خودش را سریعا تغییر می‌دهد. معمولا این تغییرات به دلیل عدم بازدهی اتفاق می‌افتند و طی آن بر ویژگی‌های دیگر محصولات یا مشتری‌ها تمرکز می‌شود.

مذاکره در آسانسور (Elevator Pitch)

فرض کنید در یک آسانسور با یک سرمایه‌گذار هم مسیر شده‌اید و تنها ۳۰ تا ۱۲۰ ثانیه فرصت دارید او را متقاعد کنید که روی ایده‌ی شما سرمایه‌گذاری کند. به ‌عبارتی شما باید در این چند ثانیه دردسر، راه‌حل آن و بازار مشتری‌ها را برای سرمایه‌گذار توضیح بدهید و او را متقاعد کنید.

نرم‌افزار به‌عنوان سرویس (SaaS)

به یک محصول نرم‌افزاری گفته می‌شود که از راه دور به وسیله‌ی اینترنت یا سیستم رایانش ابری کنترل می‌شود.

چگونه یک اســتارتاپ راه‌اندازی کنیم

مقاله‌ی مرتبط:

شما برای ساختن یک اســتارتاپ موفق به ۳ چیز احتیاج دارید: ایده‌ی ساختن محصولی که مشتری‌ها واقعا به آن علاقه داشته باشند، پیدا کردن یک هم‌بنیان‌گذار و کم کردن هزینه‌ها تا جای ممکن. اکثر اســتارتاپ‌هایی که شکست می‌خورند، معمولا در عمل کردن به یکی از این ۳ مورد ناموفق هستند. درواقع شما به یک ایده‌ی خاص و عالی برای شروع کردن اســتارتاپ خود نیازی ندارید. کافی اســت تکنولوژی جدیدی به کاربران معرفی کنید که در حال حاضر از آن برخوردار نیستند. این تکنولوژی جدید باید بتواند نیازهای آن‌ها را به بهترین نحو از بین ببرد. در ادامه بیشتر در مورد مراحل راه‌اندازی اســتارتاپ بخوانید.

341febdc 757e 497d bef0 35e1765be747 اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

۱- ببینید دنیا چه چیزی کم دارد

اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که سیستم‌های تاکسیرانی قبل از پیدایش Uber بسیار کســالت‌آور بودند. یا اینکه قبل از پیدایش اسپیس‌ایکس مردم علاقه‌ی چندانی به فضا نداشتند. شما نیز باید فکر کنید و ببینید چه چیزی در دنیا کم اســت و سعی کنید ایده‌ی جدیدی برای آن ارائه دهید.

۲- آن را یادداشت کنید

حیاتی نیست که چقدر باهوش هستید. مطمئنا بعد از گذشت مدتی برخی جزئیات ایده‌ی خود را فراموش خواهید کرد. افکار شما و مکالماتی که در این زمینه با دیگران انجام می‌دهید بسیار ارزشمند هستند پس تمام افکار و جزئیات مکالمات خود را یادداشت کنید.

۳- یک نمونه‌ی اولیه بسازید

مقاله‌ی مرتبط:

بسیاری از ایده‌های خلاقانه‌ی ما حتی بهترین‌ها، متأسفانه هیچ موقع به دنیای واقعی وارد نمی‌شوند و شما حتی اگر آن‌ها را یادداشت کنید، بازهم بعد از گذشت مدتی فراموششان خواهید کرد. تنها چیزی که می‌تواند مانع از فراموش شدن آن‌ها شود، تهیه‌ی یک نمونه‌ی اولیه اســت. آن‌ها را برنامه‌نویسی کنید یا به‌صورت فیزیکی طراحی کنید و بسازید. بسیاری از مردم در همین مرحله متوقف می‌شوند بنابراین اگر بتوانید از آن گذر کنید، یک قدم از دیگران جلوتر خواهید بود.

b8eaa945 a0b4 4995 a574 1ddef58bdc87 اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

۴- نمونه‌ی اولیه را به ۱۰۰ نفر نشان دهید

حالا شما باید از نقطه‌ی آسایش خود خارج شوید و نمونه‌ی اولیه خود را به دیگران نشان بدهید و نظر آن‌ها را جویا شوید. بهتر اســت این ۱۰۰ نفر از میان افراد کاملا ناشناس انتخاب شوند تا شناختن شما در بازخوردشان نسبت به محصول تأثیری نگذارد. چرا ۱۰۰ نفر؟ زیرا شما در این مرحله به چشم‌اندازی وسیع برای بازخوردها احتیاج خواهید داشت.

۵- تکرار کنید

مردم کمی هستند که در اولین تلاش خود موفق می‌شوند و شانس اینکه شما جزو این دسته باشید بسیار کم اســت. بنابراین خودتان را برای طراحی کردن مجدد همه چیز کنید.

۶- یک هم‌بنیان‌گذار (Co-Founder) پیدا کنید

زمانی که احساس کردید نمونه‌ی اولیه‌تان به نتیجه رسیده اســت، به دنبال یک شریک بگردید تا حاضر باشد ســال‌های عمر خود را صرف عملی کردن این ایده کند.

۷- کسب‌و‌کار خود را ثبت کنید

بعد از صحبت کردن با شریک یا شرکای خود و تعیین توافقات، بهتر اســت شرکت خودتان را ثبت کنید. می‌توانید مراحل ثبت شرکت را به‌طور کامل در این مقاله مطالعه کنید.

79408360 da06 4f25 9b27 1ec39d4880cc اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

۸- به دنبال سرمایه‌گذار باشید و اولین نسخه را تولید کنید

مقاله‌ی مرتبط:

اگر بودجه‌ی کافی برای تولید کردن اولین نسخه از محصول خود ندارید، بهتر اســت یک سرمایه‌گذار پیدا کنید. بهتر اســت در حین پیدا کردن سرمایه‌گذار کار تولید را متوقف نکنید؛ زیرا هر اســتارتاپی نمی‌تواند بودجه‌ی مورد نظر خود را از سرمایه‌گذاران دریافت کند.

۹- راه‌اندازی کنید

هرچقدر نسخه‌ی اولیه‌تان ناقص بود، آن را راه‌اندازی کنید. ویژگی‌های اضافه، واسط کاربری بهتر، افزایش سرعت اجرا و دیگر موارد مربوط به بهینه‌سازی از جمله مواردی هستند که می‌توانند در آینده نیز به محصول اصلی اضافه شوند.

۱۰- با کاربران همراه باشید

مشتری‌های خود را تحت نظر داشته باشید و ببینید آیا برمی‌گردند یا خیر. اگر برنگشتند، علت را پیدا کنید.

۱۱- دوباره راه‌اندازی کنید

هر چقدر احتیاج بود، محصول خود را بعد از اعمال تغییرات دوباره راه‌اندازی کنید. حتی اگر مشاهده کردید که تعداد کمی از مردم دوباره به شما مراجعه کردند، باز هم به کارتان ادامه دهید؛ زیرا این یعنی در حال تولید یک محصول باارزش هستید.

3f20c173 5d38 44f4 a5ae 00a27c8bf3d2 اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود

۱۲- محصول را به ۱۰۰۰ نفر نشان دهید

شاید رقم بالایی به نظر نرسد؛ اما اولین ۱۰۰۰ نفر نقاط ضعف محصول شما را شناسایی خواهند کرد. از آنجایی که شما هنوز ناشناخته هستید، شاید لازم باشد این افراد را به‌صورت دستی اســتخدام کنید. هیچ ایرادی ندارد حتی اگر شده لپ‌تاپ آن‌ها را قرض بگیرید و وب‌سایت‌ خود را به آن‌ها نشان بدهید و نظرشان را جویا شوید.

۱۳- رشد کنید

پاول گراهام، دانشمند علوم کامپیوتر و سرمایه‌گذار، اســتارتاپ‌ها را تشویق می‌کند که در هفته ۵ نسبت رشد داشته باشند. اگر ۴ ســال به همین ترتیب ادامه دهید، در طی گذشت این مدت به تعداد ۲۵ میلیون کاربر خواهید رسید. به‌ عبارت‌ دیگر، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین اســتارتاپ‌ها خواهید شد.

۱۴- به موفقیت برسید

شما می‌توانید شرکت خودتان را به شخص دیگری بفطریقهید یا سرمایه‌گذاران را قانع کنید که با شما همکاری کنند. شما تا اینجا موفق شده‌اید اســتارتاپ خود را به نتیجه برسانید؛ بعد از این به خودتان بستگی دارد که بخواهید آن را ادامه دهید یا آن را به صاحبان جدیدش واگذار کنید. 

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته اســتارتاپ چیست و چگونه راه اندازی می‌شود اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

323540 719 تاثیر چای و قهوه در مقابله با رژیم غذایی پرچرب

طبق نتایج یک تحقیق جدید، نوشیدن منظم قهوه یا چای گیاهی ممکن اســت به پیشگیری از بیماری کبد مزمن کمک کند.

به نقل مهر، محققان در هلند دریافته اند این نوشیدنی های محبوب به پیشگیری از فیبروز کبدی یا سفتی و زخم ناشی از التهاب مزمن کمک می کند.

دکتر لوئیز آلفرینک، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه اراسموس روتردام، در این باره می گوید: «در طول دهه های گذشته ما به تدریج به سوی عادات ناســالم زندگی از جمله سبک زندگی بی تحرک، کاهش فعالیت فیزیکی و مصرف “رژیم غذایی شاد” منحرف شده ایم.»

رژیم غذایی شاد که به رژیم غذایی غربی معروف اســت، مملو از مواد قندی و غذاهای فرآوری شده فاقد مواد مغذی اســت. به گفته آلفرینک این شیوه ناســالم تغذیه در بروز اپیدمی چاقی و افزایش بیماری کبدچرب غیرالکلی نقش دارد.

محققان در این مطالعه، داده های بیش از ۲۴۰۰ فرد هلندی ۴۵ ســال به بالا را که مبتلا به کبد چرب نبودند بررسی کردند. همچنین آنها پرسشنامه ای در مورد مصرف قهوه و چای تکمیل کردند.

شرکت کنندگان براساس میزان مصرف قهوه و چای به سه گروه تقسیم شدند. آنها دریافتند افرادی که غالبا قهوه می نوشیدند به شکل قابل توجهی با ریسک پایین سفتی و زخم کمتر کبدی بدون توجه به سبک زندگی و محیط مواجه بودند.

در مجموع مشخص شد نوشیدن مکرر چای و قهوه تاثیر حفاظتی بر کبد دارد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته تاثیر چای و قهوه در مقابله با رژیم غذایی پرچرب اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

711843 108 چرا برخی افراد فضولی می کنند؟

برخی از فضولی ها با اهداف از پیش طراحی شده انجام می شود تا با ورود به نقاط پنهان زندگی فرد، امکان آسیب زدن به وی را فراهم کنند.

به نقل باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم ذوالفقاری روانشناس در خصوص  علل دخالت های نابجای اطرافیان یا همان فضولی اظهار داشت: برخی افراد که از وضع و شرایط زندگی خود راضی نیستند، به کسانی که فکر می کنند زندگی بسیار خوبی دارند، حسادت کرده و  شروع به مداخله در امور آنها و سپس شایعه پراکنی می کنند و با این کار اندکی احساس ناکامی خود را تسلی می دهند.

این روانشناس ادامه داد: برخی از  فضولی ها با اهداف از پیش طراحی شده انجام می شود تا با ورود به نقاط پنهان زندگی فرد، امکان آسیب زدن به وی را فراهم کنند.

وی  تاکید کرد: بخش دیگری از دخالت های بی مورد و نابجا به ریشه های تربیتی و خانوادگی افراد ارتباط دارد که تنها از سر عادت، به زندگی شخصی افراد ورود می کنند

ذوالفقاری گفت: این افراد باید با مراجعه به روانشناس در جهت ترک این رفـــــتار اقدام کنند چراکه اولین ضربه به زندگی شخص فضول وارد می شود و در زندگی شکست می خورد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته چرا برخی افراد فضولی می کنند؟ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

فال روزانه چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

 

فال روزانه متولدین فروردین ماه
شاید احساس کنید که واقعیت های پیرامون تان کنترل امور را به دست گرفـــــته اند و اکنون فشار زیادی را به شما وارد می کنند. اهداف و آرزوهای دور و درازی در سر دارید، اما مسیری که عقل به شما نشان می دهد آن چیزی نیست که احساس تان به شما می گوید. نیازی نیست که این تضاد درونی را آشکار کنید، مدتی دیگر هم صبر کنید و افکارتان را پیش خودتان نگه دارید. چند هفته ی آینده را تمرین کنید تا یاد بگیرید که به ندای درون تان گوش دهید.

 

فال روزانه متولدین اردیبهشت ماه
معمولاً فکر و عقل تان خوب کار می کند، اما امروز به نظر می رسد که گرفـــــتار افکار ناخودآگاه شده اید. رویاپردازی های تان دیگر دست خودتان نیست، شاید حتی بتوانید به خودتان بقبولانید که این افکار واقعی هستند. پیشرفـــــتی که حاصل کرده اید باعث شده به همه چیز با دید مثبت نگاه کنید، اما بدانید که هرچه زودتر با واقعیت ها روبرو شوید برای تان بهتر اســت. در نهایت به مقصد مورد نظر خواهید رسید، اما کمی طول می کشد و به سادگی امکان پذیر نیست. تا آخر هفته اراده ی تان قوی تر خواهد شد و می توانید با هر مانعی که پیش روی تان قرار گرفـــــت مبارزه کنید.

 

فال روزانه متولدین خرداد ماه
اکنون سرشار از انرژی هستید و از این بابت خوشحال اید. اما دردسر این جاســت که دارید به سمت یک مانع بزرگ حرکت می کنید و خودتان خبر ندارید. برای این که آگاهانه حرکت کنید و واقعیت های پیرامون تان را ببینید باید از سرعت تان کم کنید. کمی محتاط تر عمل کنید تا بعداً با موانع بزرگ روبرو نشوید. چشمان تان را باز کنید و همه چیز را به دقت از نظر بگذرانید. یادتان باشد که اگر چیزی توجه تان را جلب کرد حتماً توقف کنید.

 

فال روزانه متولدین تیر ماه
دردسری که امروز با آن مواجه هستید قبلاً هم چندین بار گریبان تان را گرفـــــته بود. وقتی دردسری بروز می کند آیا احساسات تان را مخفی می کنید و با اتفاقات همگام می شوید؟ یا یک سؤال دیگر، آیا بهتر نیست وقتی احتمال مخالفت با شما وجود دارد احساسات و خواســته های قلبی تان را بیان کنید؟ اکنون به شما توصیه می شود که احساسات تان را بروز دهید و خیلی به این فکر نکنید که قرار اســت کدام یک از احساسات و افکارتان را بازگو کنید. بدانید که هرچه بگویید در نهایت تأثیر قابل توجهی بر روابط تان خواهد گذاشت.

 

فال روزانه متولدین مرداد ماه
اگر امروز همین طور ناگهانی شروع به صحبت درباره ی احساسات تان کنید مطمئن باشید که به دردسر خواهید افتاد. ممکن اســت با حرف های تان کسی را که عاشقانه دوست اش دارید ناراحت کنید و باعث شوید که تصــویر العمل شدیدی نشان دهد. اما اگر به تدریج وارد عمل شوید نتایجی حاصل می شود که به نفع هر دو طرف اســت. یادتان باشد که اکنون وقت سکوت کردن نیست، خطر کنید و ببینید چه پیش می آید.

 

فال روزانه متولدین شهریور ماه
وقتی در گرداب احساسات غوطه می خورید تمایل دارید که از تجزیه و تحلیل منطقی اســتفاده کنید تا از این مخمصه خلاص شوید. اما فعلاً به شما توصیه می شود که کمی به احساسات تان اطمینان کنید، زیرا وقت کافی برای بررسی منطقی همه ی آن ها وجود ندارد. تنها چیزی که اکنون به آن نیاز دارید کمک گرفـــــتن از حس ششم تان و فقط کمی منطق اســت.

 

فال روزانه متولدین مهر ماه
اگر امروز احساسات تان را آشکار کنید معلوم نیست به کجاها کشیده خواهید شد و هر لحظه باید آماده ی بروز یک اتفاق غیرمنتظره باشید. هرچه قدر هم سیاســت به خرج دهید چیزی درست نمی شود و فقط وقت تلف کردن اســت. شاید حتی سعی کنید که امروز حس خوبی به دیگران منتقل کنید، اما بدانید که این کار شما اصلاً ربطی به لطف و مهربانی ندارد. اکنون زمان آن رسیده که حرکتی از خودتان نشان دهید و از آرزوهای تان فراتر بروید.

 

فال روزانه متولدین آبان ماه
روابط عاشقانه ی شما اکنون متزلزل اند. اکنون باید تصمیم بگیرید که آیا یک لذت زودگذر را می خواهید یا یک رابطه ی بادوام را. خوشبختانه می توانید هر دوی این انتخاب ها را با هم داشته باشید، اما باید با احتیاط حرکت کنید. به مسیرتان ادامه دهید و به دنبال خواســته های قلبی تان باشید. اما یادتان باشد که اقداماتی که اکنون در پیش می گیرید می توانند نتایج حیاتیی به همراه داشته باشند. پس همه ی جوانب را بررسی کنید و راه تعادل را در پیش بگیرید.

 

فال روزانه متولدین آذر ماه
اتفاقات غیرمنتظره فشار زیادی به شما وارد می کنند و ماجراهایی را در روابط تان رقم می زنند که خوشایند شما نیست. اما اجازه ندهید که این پیشامدهای منفی مانع ادامه ی رابطه ی شما با فرد مورد علاقه ی تان شوند. هرچه قدر سعی کنید از این اتفاقات دوری کنید مطمئن باشید که با شدت بیشتری اتفاق خواهند افتاد. سعی کنید با چیزهایی که قابل پیش بینی نیستند کنار بیایید تا راحت تر این مسیر را طی کنید.

 

فال روزانه متولدین دی ماه
اکنون باید دقیقاً بررسی کنید که از دیگران چه انتظاراتی دارید و این که می توانید به چه چیزهایی واقعاً دست پیدا کنید. از یک چیز می توانید مطمئن باشید، اکنون روابط تان وارد مرحله ی دگردیسی شده اند. پس سعی نکنید که همه چیز را همان طور که هست نگه دارید. یادتان باشد که با این مقاومت بی مورد فقط برای خودتان مانع تراشی می کنید، باید نسبت به فرصت های جدید مشتاق باشید تا واقعیتی دیگر را برای خود رقم بزنید.

 

فال روزانه متولدین بهمن ماه
اکنون می توانید بدون این که احساسی عمل کنید آینده ی خود را بررسی نمایید و به فرصت هایی که پیش روی تان قرار دارند فکر کنید. بهتر اســت به ارزیابی خاطرات گذشته بپردازید. از این که دوباره به اتفاقات گذشته فکر کنید ترس نداشته باشید، یک بار و برای همیشه تکلیف این خاطرات را طریقهن کنید. شاید این کار چند روزی طول بکشد، اما ارزش اش را دارد. افکارتان را سر و سامان دهید تا بتوانید با انرژی تازه با اتفاقات هیجان انگیز پیش رو مواجه شوید.

 

فال روزانه متولدین اسفند ماه
شک و تردید را کنار بگذارید، اکنون زمان آن رسیده که یک تصمیم درست و واقعی برای رسیدن به چیزی که می خواهید بگیرید. اما حواس تان باشد که محتاطانه عمل کنید، یعنی در به نمایش گذاشتن موضع تان بیش از حد سرسختی نشان ندهید تا آشوب درست نشود. نقش قربانی را هم بازی نکنید، زیرا برای رسیدن به مقصودتان اصلاً کمک تان نخواهد کرد. در عوض به دیگران اجازه دهید تا از خواســته های تان مطلع شوند و این که حرف های تان را از صمیم قلب و با صداقت بزنید.

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 فال روزانه چهارشنبه 31 خرداد 1396

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت

نوشته فال روزانه چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

صفحه 22 از 85
»...10 قبلی 18192021222324252627 بعدی 304050...«